Rada Rodziców

przy  Szkole Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

 

Prezydium:

Przewodniczący Prezydium : Henryk Łądkowski

Zastępca Przewodniczącego: Katarzyna Pińska

Skarbnik: Agnieszka Lubera

Sekretarz:  Wioletta Mikołajczyk

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Agnieszka Łotysz

Zastępca Przewodniczącego: Natalia Wieczorek

Sekretarz: Natalia Oleszko-Studzińska

 

Członkowie Rady:

 

Ambroziak Anna

Borys  Przemysław

Dolińska Beata

Jędras Agnieszka

Król Anna

Kusz Edyta

Mielewczyk Elżbieta

Rapińczuk Katarzyna

Walkowiak Kamila

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.