Rada Rodziców

przy  Szkole Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

 

Rada Rodziców

przy  Szkole Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

 

Prezydium:

 

Przewodnicząca – pani Katarzyna Turska

 

Zastępca – pan Przemysław Polechoński

 

Skarbnik – pan Leszek Kuc

 

Sekretarz – pani Agnieszka Warzecha

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

Przewodnicząca – pani Katarzyna Pińska

 

Zastępca -  pani Natalia Oleszko – Studzińska

 

Sekretarz – pani Bianka Kulka

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.