DYREKTOR SZKOŁY – Joanna Remplewicz
PEDAGOG SZKOLNY – Iwona Piechowiak
JĘZYK POLSKI – Joanna Remplewicz
                       Agnieszka Pankau


JĘZYK ANGIELSKI – Iwona Skwierawska

 

JĘZYK NIEMIECKI – Monika Chadeja - Tomaszewska

 

MATEMATYKA – Barbara Romanowska
                       Wojciech Karpowicz


HISTORIA, WOS, WDŻ- Agnieszka Urbańska
PRZYRODA – Krystyna Tarnowska
PLASTYKA, PLASTYKA – Anna Zaręba

INFORMATYKA, TECHNIKA, FIZYKA – Wojciech Karpowicz
WYCHOWANIE FIZYCZNE – Dorota Kuczyńska
                                       Piotr Bednarski


BIOLOGIA, CHEMIA – Dorota Kuczyńska
GEOGRAFIA – Barbara Romanowska

 

BIBLIOTEKA – Alicja Juchniewicz

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  – Dorota Trepka
                                               Dorota Falko
                                              Anna Kurłowicz

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE ( 5-6 latki) –  Barbara Baranowicz

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE (6 latki) – Joanna Grosicka

 

RELIGIA – Katarzyna Nowacka

 

ŚWIETLICA    Arlena Kozakowska
                    Alicja Juchniewicz
                    Dorota Kuczyńska
                    Piotr Bednarski

 

LOGOPEDIA – Dorota Trepka
REWALIDACJA – Joanna Remplewicz
                        Iwona Piechowiak
                        Katarzyna Nowacka
                        Arlena Kozakowska

 

ZAJECIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE – Arlena Kozakowska, Iwona Piechowiak

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE -  Joanna Remplewicz
                                                                Barbara Romanowska
                                                                Dorota Falko
                                                                Dorota Trepka
                                                                Wojciech Karpowicz

 

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY -  Iwona Piechowiak
                                                Arlena Kozakowska

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMPETENCJE EMOCJONALNO – SPOŁECZNE – Arlena Kozakowska

 

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE – Barbara Baranowicz

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.